Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Warszawie

Rekrutacja

Studia podyplomowe są płatne.

Wysokość wpisowego oraz opłaty za studia, a także zasady i warunki płatności ustala Rektor.

Na studia podyplomowe mogą być przyjęte osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych z określonej specjalności jest udział przynajmniej 20 kandydatów.

Warunkiem ukończenia studiów jest udział przynajmniej w 80% zajęć przewidzianych planem studiów, pozytywna ocena ze wszystkich egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także pozytywna obrona pracy dyplomowej.

Absolwenci, którzy spełnią warunki określone w pkt.3 otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wg druku MEN).


REKRUTACJA ON-LINE

Wymagane dokumenty:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w dziekanacie następujące dokumenty:

  • kartę zgłoszenia - druki do pobrania w dziekanacie lub na stronie
  • odpis dyplomu oraz kserokopię,
  • jedno zdjęcie,
  • kserokopię dowodu wpłaty wpisowego.

Kontakt:

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana

Kontakt z wydziałem w Warszawie

Al. Krakowska 197, 02-256 Warszawa

kom. 730 849 554, 690 849 554

e-mail: warszawa@eust.pl

Dziekanat czynny:

PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 18.00

ŚRODA: 9.00 - 15.00

PIĄTEK: 9.00 - 15.00


Do pobrania:

Rekrutacja na studia podyplomowe

Karta zgłoszenia (PDF)
Karta zgłoszenia (WORD)

Rekrutacja na kurs

Karta zgłoszenia (PDF)
Karta zgłoszenia (WORD)

Rekrutacja na kurs przez Internet

Karta zgłoszenia (PDF)
Karta zgłoszenia (WORD)

Rekrutacja na studia podyplomowe przez Internet

Karta zgłoszenia (PDF)
Karta zgłoszenia (WORD)