Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Warszawie

Kierunki studiów podyplomowych


EUST oferuje kierunki studiów podyplomowych 4-semestralne, 3-semestralne oraz 2–semestralne

60-100% zajęć w trakcie toku studiów realizowane będzie on-line poprzez platformę e-learnigową

Kierunki Semestry Cena
Bezpieczeństwo i higiena pracy 21400 zł / semestr
Budownictwo ogólne 21500 zł / semestr
Dietetyka i zdrowy styl życia 21200 zł / semestr
Doradztwo zawodowe dla nauczycieli 31200 zł / semestr
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu / oligofrenopedagogika 31400 zł / semestr
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu3700 zł lub 1400 zł / za semestr
Ekologia żywności 21400 zł / semestr
Ekoznawca 21400 zł / semestr
Integracja sensoryczna 31400 zł / semestr
Jakość i bezpieczeństwo żywności i żywienia 21900 zł / semestr
Logopedia 41500 zł / semestr
Menadżer Energii 21400 zł / semestr
Menadżer środowiska 21400 zł / semestr
Organizacja i zarządzanie oświatą 21600 zł / semestr
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 21400 zł / semestr
Poradnictwo dietetyczne 21400 zł / semestr
Przygotowanie pedagogiczne 31400 zł / semestr
Psychoestetyka 21500 zł / semestr
Psychodietetyka 21600 zł / semestr
Psychotraumatologia 21900 zł / semestr
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 21500 zł / semestr
Wczesne wspomaganie rozwoju 31400 zł / semestr
Zdrowie i środowisko 21600 zł / semestr
Zdrowie publiczne 21600 zł / semestr
Organizacja w opiece paliatywnej i geriatrycznej 21300 zł / semestr
Zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia (wellness, spa) 21300 zł / semestr
Zdrowie psychiczne i psychoterapia uzależnień 21300 zł / semestr
Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym 21300 zł / semestr
Prawo medyczne w ochronie zdrowia 21300 zł / semestr
Statystyka i informatyka medyczna 21300 zł / semestr
Bioetyka 21300 zł / semestr