Studia PodyplomoweEuropejska Uczelnia Społeczno - Techniczna w Warszawie

O Studiach

Studia podyplomowe są jednym z formalnych zinstytucjonalizowanych ogniw kształcenia ustawicznego. Są formą działalności dydaktycznej uczelni, służącą uzupełnianiu i aktualizowaniu wiedzy oraz podnoszeniu i rozszerzaniu kwalifikacji absolwentów studiów wyższych. Celem studiów podyplomowych jest:

  • nabycie nowych specjalności zawodowych,
  • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji,
  • poszerzenie wiadomości potrzebnych do wykonywania zawodu,
  • aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

Studia podyplomowe to okazja do pogłębienia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych kwalifikacji. Miła i przyjazna atmosfera stwarzana przez kadrę dydaktyczną Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej oraz świetna organizacja zajęć sprawiają, że studiowanie staje się prawdziwą przyjemnością.

KONTAKT

Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna

Kontakt z wydziałem w Warszawie

Al. Krakowska 197, 02-256 Warszawa

kom. 730 849 554, 690 849 554

email: warszawa@eust.pl

Dziekanat czynny:

PONIEDZIAŁEK: 12.00 - 18.00

ŚRODA: 9.00 - 15.00

PIĄTEK: 9.00 - 15.00